{ "@metadata": { "authors": [ "Michawiki" ] }, "htmltags-desc": "Zmóžnja zwobraznjenje HTML-značkow z předdefinowaneje sadźby", "htmltags-notagname": "Atribut \"tagname\" dyrbi so za tutu značku stajić.", "htmltags-unsupportedtag": "Mjeno znački \"$1\" so za njepodpěruje." }