{ "@metadata": { "authors": [ "Anakmalaysia" ] }, "htmltags-desc": "Membenarkan paparan teg HTML dari peranggu yang dipratentukan", "htmltags-notagname": "Atribut \"tagname\" mesti ditetapkan untuk teg ini.", "htmltags-unsupportedtag": "Nama teg \"$1\" tidak disokong untuk ." }