{ "@metadata": { "authors": [ "Siebrand" ] }, "htmltags-desc": "Maakt het mogelijk om HTML-labels weer te geven van een vooraf gespecificeerde set", "htmltags-notagname": "Het attribuut \"tagname\" moet opgegeven worden voor dit label.", "htmltags-unsupportedtag": "De tagnaam \"$1\" wordt niet ondersteund voor ." }