{ "@metadata": { "authors": [ "Chrumps" ] }, "htmltags-desc": "Pozwala na wyświetlanie znaczników HTML ze wstępnie określonego zestaw", "htmltags-notagname": "Atrybut \"tagname\" musi być ustawiony dla danego znacznika.", "htmltags-unsupportedtag": "Znacznik \"$1\" nie jest obsługiwany dla ." }