{ "@metadata": { "authors": [ "BaRaN6161 TURK" ] }, "htmltags-desc": "Önceden belirlenmiş bir kümeden HTML etiketlerinin görüntülenmesine izin verir", "htmltags-notagname": "Bu etiket için \"tagname\" özniteliği ayarlanmalıdır.", "htmltags-unsupportedtag": "\"$1\" etiket adı için desteklenmiyor." }